Minimalizm

Projekt parteru domu 145 m2, Strzykuły

wymagania: stworzenie w nowoczesnej stylistyce otwartej przestrzeni nacechowanej minimalizmem